Дружківка з помпою відсвяткувала своє 240-ліття

Я вирішив таки написати про це. Хоча дехто мене вважає завжди незадоволеним. Так, я завжди не задоволений неправдою, глупим фальшуванням і брехньою.

Наша влада святкує дату, начебто, заснування Дружківки. Це 1784 рік. Але як же тоду пояснити свідчення і факти викладені великими істориками?

Відомий історик Д.Яворницький у своїй роботі «Вольності запорозьких козаків» пише: „Балка Залізна при Кривому Торці. Ще 1696 року на ній стояло кілька зимівників, заснованих запорозькими козаками» [1]. „Балка Залізна” знаходилася вище Дружківки за течією Кривого Торця. Видимо, у цей час виникали перші зимівники та сторожові козацькі пости й на території нинішньої Дружківки. Як зазначається в енциклопедичному словнику Брокгауза й Єфрона в статті „Дружківка”: „...вже в ХVІІ (тобто у 16?? роках) столітті тут був сторожовий пікет козаків” [12].

Урочище Паршаковка, маетность Дружковка, на Торцѣ, при Грузкой,—старожитное запорожское поселеніе. В старину здѣсь былъ пикетъ запорожскаго козачества, сторожевая станція его. Даже по перенесеніи Коша запорожскаго въ Алешки на поля татарскіе, на кочевиски агарянскія и послѣ злочастнаго Прутскаго похода, когда вся эта мѣстность оффиціально отошла подъ власть турецко-татарскую, въ Паршаковкѣ и Дружковкѣ сидело нѣсколько престарѣлыхъ запорожцевъ,—куралесовъ, характерниковъ, харцызовъ, которые, находясь въ тайныхъ сношеніяхъ, въ секретныхъ сообщеніяхъ съ казаками Бахмутскими и Маяцкими, дѣйствіями своими страшно лякали, пугали, изумляли, поражали и стращали, появлявшуюся въ сей мѣстности, турецко-татарскую орду. Въ годину лихолетья, въ 1768 и 1769 годахъ, запорожцы дружно отстояли и защитили свою Дружковку отъ всѣхъ нападеній и набѣговъ агарянскихъ. Послѣ 1773 года къ Дружковскимъ запорожцамъ присоединилось нѣсколько семействъ осѣдлаго народа малороссійской націи: житейскія выгоды и мѣстныя удобства видимо влекли сюда православный люд.

Тобто Дружківка набагато старша! А звідкіля наші царьки і псевдо-історики взяли ту дату? Про це ви прочитаєте у листі, надрукованому на друкарській машинці від Центрального державного архіву у Москві, на ім'я секретаря Дружківського горкому КПРС Орлова.

У другому листі від Голови Дружківського осередку ДОО НСКУ до міського голови Гнатенка, Володимир Качур на засаді архівних даних доводить, що вік нашого міста набагато більший, і бере свій початок ще з ХVII сторіччя.

Всі наші міські бонзи свого часу були членами КПРС, тому лист з Москви для них головний указ! І святкують вони народження нашого міста від тої дати, коли московська цариця Катерина (суча баба) підступно зруйнувала Січ, і віддала наші козацькі вільні землі своїм фаворитам у рангові дачі, а наших предків, вільних козаків покріпачила, зробила рабами. Тому наша влада й досі вважає себе царями, а нас ницими рабами, холопами, холуями...

А ми святкуємо це, радіємо... Як казав наш Тарас:

І па Січі мудрий німець
Картопельку садить,
А ви її купуєте,
Їсте на здоров'я
Та славите Запорожжя.

А чиєю кров'ю
Ота земля напоєна,
Що картопля родить?
Вам байдуже. Аби добра
Була для городу!

Євген Шаповалов.